Archival Fonds No. 030

Central Lithuania
1920-1922
Biography / History: Central Lithuania was formally an independent state which came into being on October 12, 1920, in the Wilno region as a result of a military operation carried out by Gen Lucjan Zeligowski on the orders of Jozef Pilsudski. The Lithuanian government lodged a protest. In February, 1922, the Central Lithuania Parliament elected -despite the protest of Lithuanians who boycotted it- to incorporate Central Lithuania into Poland. In spite of Lithuanian government protests, after the Polish Parliament accepted the decision, the Conference of Allied Ambassadors accepted the decision in 1923. These files were collected by Aleksander Prystor (1874-1941), organizer of the Temporary Commission in charge of Central Lithuania, and the political adviser to Gen. Lucjan Zeligowski (1920-1923).
Abstract: the files of the Temporary Commission; posters, announcements, programs and election leaflets; typescripts of articles on Lithuanian, Ukrainian, Byelorussian and Polish matters. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Akta Departamentu Skarbu Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, m.in. sprawozdania z działalności, zestawienia preliminarzy rozchodowych. Sprawozdania z działalności Departamentów Rolnictwa i Leśnictwa oraz Spraw Wewnętrzynch. Sprawy żydowskie1921 - 1922Polish
2Sprawozdania z działalności: Departamentu Pracy, Komunikacji i Robót Publicznych, Departamentu Oświaty w tym Referatu Oświaty Pozaszkolnej i Wydziału Szkół Śrdenich(...), Referatu Sztuki i Kultury, Związku Bezpieczeństwa Kraju- m.in. statut Związku1920 - 1922Polish
3Wybory na Wileńszczyźnie: materiały prasowe, programy wyborcze, plakaty, obwieszczenia, ulotki wyborcze1922 - 1922Polish, Russian
4Wybory na Wileńszczyźnie: korespondencja dot. akcji wyborczej, m.in. sprawozdania i rapoty z akcji wyborczej na Wileńszczyźnie, depesze przesyłane do Aleksandra Prystora. Egzemplarze: "Gazety Warszawskiej", "Głosu Wileńskiego", "Dziennika Wileńskiego"1922 - 1922Polish, Russian
5Materiały dot. Litwy Środkowej: maszynopisy i artykuły dot. spraw litewskich, Ukrainy, spraw białoruskich i polskich. Rozmowa kpt. A. Prystora z ppor. Zaćwilichowskim w sprawie litewskiej 3 maja 1921r.1920 - 1922Polish, French
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs