Archival Fonds No. 048

Klaudiusz Hrabyk Papers
1945-1972
Biography / History: Klaudiusz Hrabyk (1902-1989). Politically active before the war, he edited Kurier Poranny (1937-1939). Worked for the Underground and after the war, he worked for the Polish press in Germany. From 1949 he lived in the U.S.A. until he left for the Polish Peoples Republic in 1959.
Abstract: correspondence; personal documents; materials on League of Polish Independence and National Committee of Americans of Polish Descent.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste w tym Curriculum vitae, korespondencja osobista dot. wyjazdu z Niemiec i przyjazdu do Stanów Zjednoczonych1946 - 1949Polish, English
2Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim oraz dot. Radia Wolna Europa i National Committee for Free Europe. Materiały dot. "Klubu Prometeusza", misji gen. M. Kukiela w sprawie porozumienia stronnictw. Sprawa Tadeusza Wyrwy1950 - 1952Polish, English, Russian
3Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, M. Grażyńskim, W. Jędrzejewiczem, J. Lipskim. Materiały dot. obozu niepodległościowego1951 - 1953Polish
4Korespondencja ogólna m.in. z J. Pańciewiczem. Sprawa: Kazimierz Tychot- Edward Sojka. Materiały dot. Ligi Niepodległości Polski w USA i Akcji Zjednoczeniowej. Wycinki artykułów prasowych, przemówienia, artykuły K. Hrabyka1953 - 1954Polish, English
5Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, W. Jędrzejewiczem, M. Grażyńskim, S. Roppem. Materiały dot. Ligi Niepodległości Polski i Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia1953 - 1954Polish, English
6Korespondencja ogólna m.in. z K. Wierzyńskim, M. Grażyńskim, H. Kogutem dot. kryzysu w Komitecie Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia. Korespondencja dot. konfliktu z "Dziennikiem Polskim" w Detroit. Materiały i listy gen. K. Sosnkowskiego1953 - 1954Polish, English
7Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, W. Jędrzejewiczem. Materiały dot. Posiedzeń przedstawicieli Rady Jedności Narodowej w Stanach Zjednoczonych i Zarządu Głównego Ligi Niepodległości Polski. Wycinki artykułów prasowych1953 - 1956Polish, English
8Korespondencja ogólna m.in. z gen. K. Sosnkowskim, M. Grażyńskim, W. Jędrzejewiczem. Korespondencja w sprawie M. Wańkowicza. Korespondencja z Kraju i listy od rodziny1955 - 1956Polish, English, Russian
9Biuletyny Informacyjne Ligi Niepodległości Polski, Ruchu "Niepodległość i Demokracja". Komunikaty Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Broszury i ulotki Radia Wolna Europa w związku z tzw. akcją balonikową1955 - 1959Polish, English
10Wycinki artykułów prasowych i wywiadów K. Hrabyka1950 - 1956Polish
11Wycinki artykułów prasowych i wywiadów K. Hrabyka1954 - 1959Polish
12Różne rękopisy K. Hrabyka, maszynopisy artykułów K. Hrabyka, wycinki artykułów prasowych i wywiadów K. Hrabyka1945 - 1972Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm