Archival Fonds No. 138

Helsinki Human Rights Committee in Poland
1980-1987
Biography / History: The Helsinki Human Rights Committee of Poland was established in 1982 as a watchdog organization for human and citizen rights that had been undersigned by the Polish communist government in various international agreements. The committee became highly regarded due to its thorough and unbiased reporting. Its reports smuggled out of Poland were translated into French and English
Abstract: This collection contains reports and documents, dealing with the human rights situation in Poland during the period of marshal law and of Solidarity movement, 1983-1987. Also includes letters from that period of imprisoned activists and opposition leaders.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Lista raportów z lat 1980-1985; Raporty: Prawa człowieka i obywatela w PRL w okresie: 1.I.1983 – 31.X.1983, styczeń – wrzesień 1984, wrzesień 1984 – luty 19851980 - 1985Polish
2Cześć II – Aneksy, załączniki do rozdziału I – prawne i pozaprawne mechanizmy niepraworządności w PRL (wybór dokumentów: akty oskarżenia, wyroki, wykazy osób skazanych, internowanh, relacje świadków)1983 - 1983Polish
3Naruszenie praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej ludowej w okresie 13. XII. 1981 – 31.III. 1985;Raport nr 5: Prawa człowieka i obywatela w PRL w okresie styczeń – październik 1985, także wersja uzupełniona za cały 1985 r.1985 - 1986Polish
4Raport: Naruszenie praw i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983 – 1986 (raport na spotkanie wiedeńskie przedstawicieli państw uczestniczących w KBWE, II raport na Konferencję Wiedeńską KBWE)1987 - 1987Polish
5Raporty: Akty terroru i przemocy. Grudzień 1984Prawo pracy w Polsce a normy międzynarodowe. Styczeń 19851984 - 1985Polish
6Lista więźniów politycznych na dzień 6 czerwca 1984 r.; oprac. pt. Więźniowie polityczni (stan na 13. X. 1985); Więźniowie polityczni – stan na dzień 31 grudnia 1985 r.; Lista osób aresztowanych wg informacji na dzień 23 czerwca 1986 roku1984 - 1986Polish
7Oprac. „Prawa człowieka w prawie wewnętrznym PRL” z okresu stanu wojennego; „Amnestia w PRL”; „Relacja z procesu przeciwko działaczom byłego KSS KOR”; „Informacja o naruszeniu praw człowieka w PRL w pierwszym półroczu 1985 r.”1984 - 1985Polish
8Memoriał do Komisji Praw Człowieka ONZ z marca 1984 (wersja w j. polskim i j. angielskim)1984 - 1984Polish, English
9Oświadczenia/apele: do sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 31 marca 1984 r.; do uczestników spotkania ekspertów w Ottawie z 31 marca 1985 r.; 10 lat KBWE – Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce z 1 lipca 1985 r.1984 - 1985Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm