Archival Fonds No. 139

Archive of Stanisław M. Piaskowski
1914-1996
Biography / History: Stanisław M. Piaskowski was born in Kalisz in 1909. Graduated as a civil engineer, also worked as artist-printer, publisher and navy historian.
Abstract: Collection consists of personal correspondence, memoirs, wartime diaries, reports, and writings on Polish navy history. Mostly in Polish, some documents in Polish, German, and RussianII. KorespondencjaIII. Flotylla PińskaIV. Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki WojennejV. Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki WojennejVI. Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. 1939-1947VII. Kroniki Marynarki Wojennej VIII. Varia
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Prywatne
1Dokumenty osobiste i rodzinne – życiorysy, korespondencja, zaproszenia, dyplomy.1945 - 1996Polish
2Dokumenty poświęcone dziejom rodziny Piaskowskich i Zalewskich – dokumenty, opracowania, wycinki prasowe, korespondencja.1945 - 1996Polish
3Działalność St. Piaskowskiego w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów – korespondencja.1984 - 1985English
4Działalność St. Piaskowskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – opracowania, korespondencja.1973 - 1980Polish
5Recenzje i uzupełnienia książek i opracowań Stanisława M. Piaskowskiego.1973 - 1990Polish
Korespondencja
6Korespondencja - styczeń - czerwiec 1975.1975 - 1975Polish
7Korespondencja - lipiec – grudzień 1975.1975 - 1975Polish
8Korespondencja - styczeń - czerwiec 1976.1976 - 1976Polish
9Korespondencja - lipiec – grudzień 1976.1976 - 1977Polish
10Korespondencja - styczeń – lipiec 1977.1977 - 1977Polish
11Korespondencja.1978 - 1978Polish
12Korespondencja.1979 - 1979Polish
13Korespondencja1979 - 1981Polish
14Korespondencja.1982 - 1983Polish
15Korespondencja1984 - 1984Polish
16Korespondencja1985 - 1985Polish
17Korespondencja1985 - 1986Polish
18Korespondencja1986 - 1987Polish
19Korespondencja1987 - 1988Polish
20Korespondencja1988 - 1989Polish
21Korespondencja1992 - 1993Polish
22Korespondencja1994 - 1995Polish
Flotylla Pińska
23Flotylla Pińska. Józef W. Dyskant, Wrzesień Flotylli Rzecznej, W-wa 1988.1988 - 1988Polish
24Flotylla Pińska. Opracowania Jana Bartlewicza, Flotylla Pińska, Warszawa 1933 oraz Doświadczenia flotylli pińskiej z wojny polsko-bolszewickiej.1933 - 1933Polish
25Flotylla Pińska. Materiały warsztatowe, kwerendy, opracowania, artykuły, wycinki prasowe, plany.1923 - 1985German, Polish
26Flotylla Pińska. Relacje, sprawozdania oficerów i żołnierzy dotyczące walk flotylli we wrześniu 1939 r.1939 - 1942Polish
27Flotylla Pińska. Opracowania, Materiały warsztatowe, opracowania, zaświadczenia, artykuły, wycinki prasowe, korespondencja.1930 - 1975Polish
28Flotylla Pińska. Opracowania, relacje i sprawozdania żołnierzy, korespondencja, wycinki prasowe.1914 - 1988Polish, Russian, German
29Flotylla Pińska. Opracowania, korespondencja, szkice okrętów, mapy terenu działań, dokumenty, wycinki prasowe. Materiały Piotra R. Podkowicza, Andrzeja Celareka dotyczące organizacji flotylli.1939 - 1985Polish, Russian, German
Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej
30Rozkazy Tajne Dowódcy Floty i Kierownictwa Marynarki Wojennej z lat 1930-1943.1930 - 1943Polish
31Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-9 z roku 1939.1939 - 1939Polish
32Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-57 z roku 1940.1940 - 1940Polish
33Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-49 z roku 1941.1941 - 1941Polish
34Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-52 z roku 1942.1942 - 1942Polish
35Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-49 z roku 1943.1943 - 1943Polish
36Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-56 z roku 1944.1944 - 1944Polish
37Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-70 z roku 1945.1945 - 1945Polish
38Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-61 z roku 1946.1946 - 1946Polish
39Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 6-17 z roku 1947.1947 - 1947Polish
Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.
40Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-3 z roku 1939.1939 - 1939Polish
41Dziennik zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z roku 1940.1940 - 1940Polish
42Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 4-41 z roku 1940.1940 - 1940Polish
43Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-34 z roku 1941.1941 - 1941Polish
44Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-41 z roku 1942.1942 - 1942Polish
45Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-31 z roku 1943.1943 - 1943Polish
46Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-43 z roku 1944.1944 - 1944Polish
47Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-29 z roku 1945.1945 - 1945Polish
48Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-3 z roku 1939.1939 - 1939Polish
49Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 4-23 z roku 1940.1940 - 1940Polish
50Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-36 z roku 1941.1941 - 1941Polish
51Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-34 z roku 1942.1942 - 1942Polish
52Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-21 z roku 1943.1943 - 1943Polish
53Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-29 z roku 1944.1944 - 1944Polish
54Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-29 z roku 1945.1945 - 1945Polish
55Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-27 z roku 1947.1947 - 1947Polish
56Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-6 z roku 1947.1947 - 1947Polish
Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. 1939-1947
57Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1,4 – 1939.1939 - 1939Polish
58Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 10-54 – 1940.1940 - 1940Polish
59Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-30 – 1941.1941 - 1941Polish
60Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-32 – 1942.1942 - 1942Polish
61Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-23 – 1943.1943 - 1943Polish
62Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-33 – 1944.1944 - 1944Polish
63Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-35 – 1945.1945 - 1945Polish
64Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-50 – 1946.1946 - 1946Polish
65Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-9 – 1947.1947 - 1947Polish
Kroniki Marynarki Wojennej
66Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej - ORP Iskra, ORP Wicher i ORP Gryf –opracowania.1974 - 1974Polish
67Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej - ORP Grom, ORP Burza, ORP Błyskawica, artyleria przeciwlotnicza, ORP Sokół, ORP Piorun, ORP Ślązak – opracowania.1974 - 1974Polish
68Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – batalion morski, I Pułk Morski, kadra, flotylle rzeczne – opracowania, korespondencja. - Polish
69Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – rozkazy i zarządzenia Kierownictwa Marynarki Wojennej z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. - Polish
70Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – Kierownictwo Marynarki Wojennej, Dowództwo Floty, artyleria nadbrzeżna, kadra marynarki wojennej, Westerplatte, I Batalion Morski, Flotylla Wisły i inne - opracowania. - Polish
71Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1925. - Polish
72Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1929-1939. - Polish
73Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – okręty wojenne. - Polish
74Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – materiał roboczy, analizy personalne. - Polish
Varia
75Wolne Miasto Gdańsk w latach 1919-1920 w dokumentach Public Record Office w Londynie. - Polish, English
76Wolne Miasto Gdańsk w latach 1919-1920 w dokumentach Public Record Office w Londynie. - Polish, English
77Wolne Miasto Gdańsk w latach 1919-1920 w dokumentach Public Record Office w Londynie. - Polish, English
78Wolne Miasto Gdańsk w latach 1918-1939 – dokumenty, szkice. - Polish, English
79Historia Polskiej Marynarki Wojennej – dokumenty, opracowania, artykuły, nekrologi.1938 - 1993Polish, English
80Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej. Relacje oficerów i marynarzy.1939 - 1994Polish
81Teren działania Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. - Polish
82Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej – fragmenty książek i opracowań historyków zachodnich. - German
83Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej – artykuły, opracowania.1946 - 196
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm