Archival Fonds No. 140

Archive of Marian Kamil Dziewanowski
1869-2005
Biography / History: Marian Kamil Dziewanowski (1913-2005), historian, writer, journalist. Graduated from the U. Of Warsaw with a law degree. Active during the war in Polish resistance movement, eventually escaped through France, joining the Polish military and acting as press officer for the Polish army. After the war emigrated to the USA, obtaining his doctorate in history from Harvard U., specializing in Polish and Russian history of XIX and XX centuries. Prolific author of several books.
Abstract: History, biographies, essays, book reviews, diaries, personal correspondence
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste - świadectwa i zaświadczenia szkolne i uczelniane, materiały z egzaminów.1929 - 1951Polish, English
2Dokumenty osobiste - świadectwa ślubu, certyfikat naturalizacji, osobisty horoskop, paszporty.1947 - 1994Polish, English
3Dokumenty osobiste – nominacje, legitymacje służbowe, zaświadczenia, korespondencja.1945 - 1994Polish, English
4Dokumenty osobiste - życiorysy, rekomendacje, korespondencja, dyplomy, wykazy publikacji, wycinki prasowe.1969 - 2005Polish, English
Archiwum rzeczowo-osobowe
5Archiwum rzeczowe-osobowe. Litera A. Adamczyk Wesley, Adresy, Allies in Second Worls War, American Association for the Advancemant of Slavic Studies, Andropow Jurij, Antisemitism, Appreciations letters, Arkonia, Attache wojskowy w Waszyngtonie, Awards - opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1944 - 2004Polish
6Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera B. Batowski Henryk Adam, BBC, Brzeziński Zbigniew - opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1964 - 2003Polish, Russian, German
7Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera C. Centralna Biblioteka Wojskowa, Chamberlin W.H., Chodakiewicz Marek, Churchill Winston, Cienciała Anna, Communist Party of Poland, CUNY Academy - opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1945 - 2002Polish, English
8Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera D. Dybowski Tomasz, Dzierżyński Feliks, Darowizny książek, Dmowski Roman, Doboszyński Adam - korespondencja, wycinki prasowe.1948 - 2004Polish, English
9Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera E. Encyklopedias, The Establishment of Communist Rule in Poland, Eurasia – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1953 - 2004Polish, English
10Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera F. France, Fundacja pomocy Polakom na Wschodzie – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1948 - 2003Polish, English
11Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery G-H. De Gaulle, De Gaulle – visit to Quebec, Goebbels, Gołuchowski Agenor, Gomulka his Poland and His Communism, Gromada Tadeusz, History, Himmler Heinrich – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1869 - 2002Polish, English
12Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery I-J. Institute of World Affairs, Interview, Jan Paweł II 1994-1996, Jan Paweł II – Jaroslav Pelikan, Jan Paweł II – Marc H. Tanenbaum, Jan Paweł II – papież z Polski, Jedwabne, Jekiel Witold Tadeusz, Jewish matters, Jordan Helen, – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1987 - 2004Polish, English
13Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera K. Kardela Piotr, Karkowski Czesław, Karpowicz Michał, Karwowski M. Alfred, Katyń, Koledzy, Kotkin Stephen, Korczak Janusz, Kryński Andrzej, Krzywicki Jerzy, Krechowice, Krechowice – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1953 - 2005Polish, English
14Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera L-Ł. Leszczyński Stanisław, Lenin Włodzimierz, Leonardo da Vinci, Letters of Editors, Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, Łukasiewicz Sławomir – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1955 - 2001Polish, English
15Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera L-Ł. Leszczyński Stanisław, Lenin Włodzimierz, Leonardo da Vinci, Letters of Editors, Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, Łukasiewicz Sławomir – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1944 - 2004Polish, English
16Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery N-O. NATO, Nowaja Polsza, Nowak-Jeziorański Jan, Osheim J. Duane, Osmańczyk Jan Edmund, Ostpolitik – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1951 - 2005Polish, English
17Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera P. Poland, Polacy w Niemczech, Pipes Richard, Pogonowski Ivo, Polish Institute of Arts and Science, Polska Akademia Umiejętności, Pomian Andrzej – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1953 - 2003Polish, English, German
18Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera R. Recenzje, Rostworowski Jan Maria, Rome, Robin Hazard Ray – opracowania, wycinki prasowe.1963 - 2002Polish, English
19Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera S. Savy Adam, Suchcitz Andrzej, Société Historique et Littéraire Polonaise, Sosnowski Jerzy, Sanctions, Szymanowski Wiesław, 3 Pułk Szwoleżerów, Święch Jerzy, Sułkowski Józef, Strumiłło Władysław, Stewart Richard, Stephen Carolyn, Splendor of Poland – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1952 - 2003Polish, English
20Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera T. Thompson Eva, Tokarski Adam, Towarzystwo Historyczno-Literackie – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1946 - 2003Polish, English
21Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery U-V. Uniwersytet, „Urban”, Vienna– opracowania, wycinki prasowe.1965 - 2004Polish, English
22Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera W. Wybitne postaci, Wieńczysław Wagner, Wandycz Piotr, Wojciechowski Leszek, Wojsko polskie, Wspomnienia – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1943 - 2004Polish, English
23Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera Z. Zawodny Janusz, Zeszyty historyczne, Zimmerman Joshua – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1999 - 2004Polish, English
Okres napoleoński
24Okres napoleoński w Europie – artykuły Mariana Kamila Dziewanowskiego.1944 - 2000Polish
25Napoleon – artykuły i opracowania Mariana Kamila Dziewanowskiego. - franc, niem, Polish
26Napoleon a Polska – artykuły i opracowania Mariana Kamila Dziewanowskiego. - Polish
27Napoleon a kobiety – artykuł Mariana Kamila Dziewanowskiego, wycinki prasowe i opracowania. - franc, niem, Polish
28Okres napoleoński w Europie – ikonografia. - English
29Zdobycie wąwozu Somosierry – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja z Januszem Zawodnym1968 - 1999j. Polish, j. Russian, j. German
30Car Aleksander I – opracowanie Mariana Kamila Dziewanowskiego, korespondencja w sprawach wydawniczych1990 - 2005j. Polish, j. Russian, j. German
Ród Dziewanowskich
31Korespondencja z członkami rodziny Dziewanowskich.1947 - 1990Polish, English
32Władysław Dziewanowski (1894-1951) – życiorysy, opracowania, korespondencja z Marianem K. Dziewanowskim, wycinki prasowe, mapy, rysunki.1937 - 1997Polish
33Dzieje rodu Dziewanowskich – opracowania, notatki, wykazy heraldyczne, korespondencja, wycinki prasowe.1955 - 2004Polish, English
34Dzieje rodu Dziewanowskich – opracowania, wycinki prasowe, korespondencja.1899 - 1996Polish, English, German
35Biografia Wincentego Dziewanowski (1804-1883) – opracowania, wycinki prasowe, korespondencja, szkice.1922 - 2004Polish, English
36Biografia Kazimierza Dziewanowskiego (1930-1998) - opracowania, wycinki prasowe, korespondencja, szkice.1972 - 2000Polish, English
Książę Adam Czarstoryski
37Artykuły prasowe Mariana K. Dziewanowskiego poświęcone księciu Adamowi Czartoryskiemu.1956 - 2005Polish, English
38Biografia księcia Adama Czartoryskiego – opracowania i artykuły prasowe. - Polish, English
39Książę Adam Czartoryski i konserwatyzm galicyjski – notatki, opracowania, wycinki prasowe.1944 - 2003Polish, Russian, German
40Marian K. Dziewanowski, „Książę Adam Czartoryski – polski pionier zjednoczonej Europy” – maszynopis książki. - Polish
Publikacje Mariana K. Dziewanowskiego
41Biografia Agenora Gołuchowskiego i konserwatyzm galicyjski – notatki, opracowania, wycinki prasowe, korespondencja.1901 - 1987
42Marian K. Dziewanowski, „Jedno życie to za mało. Kartka z pamiętnika niepoprawnego optymisty” – maszynopis książki wraz z poprawkami, recenzje, korespondencja w sprawach wydawniczych.1997 - 2001Polish
43Marian K. Dziewanowski, „A European Federalist Joseph Piłsudski and Eastern Europe, 1918-1922” – maszynopis książki. - English
44Marian K. Dziewanowski, „Joseph Piłsudski’s road to federalism” – maszynopis opracowania wraz z poprawkami. - English
45Kawiarnie literackie przedwojennej Warszawy, szopki noworoczne – opracowania, wycinki prasowe.1947 - 2000Polish
46Marian K. Dziewanowski, „Last Charge” – artykuły i jego omówienia w prasie amerykańskiej.1949 - 1998Polish, English
47Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego na temat Polski w okresie 20-lecia międzywojennego. - Polish, English
48Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego na temat Kampanii Wrześniowej 1939 r - Polish, English
49Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego dotyczące Historii Polski, studiów sowietologicznych i polityki europejskiej. - Polish, English
50Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1937 - 1949
51Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1950 - 1959Polish, English
52Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1960 - 1969Polish, English
53Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1970 - 1977Polish, English
54Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1980 - 1989Polish, English
55Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1990 - 1999Polish, English
56Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.2000 - 2005Polish, English
57Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego. - English
58Historia Rosji sowieckiej – opracowania i materiał do kolejnych wydań, korespondencja ze współpracownikami, komentarze i recenzje do książki Mariana K. Dziewanowskiego, wycinki prasowe.1979 - 2002Polish, English
59Historia Rosji sowieckiej – materiały z kwerendy, opracowania i artykuły.1953 - 2003English
60Historia Rosji sowieckiej – materiały z kwerendy, opracowania i artykuły.1952 - 2004Polish, English
61Polska a Rosja – materiały z kwerendy, opracowania i artykuły.1968 - 2004Polish, English
62Korespondencja dotycząca książki Mariana K. Dziewanowskiego, „World War II in Europe, 1939-1945”.1963 - 1991English
63Marian K. Dziewanowski, „World War II in Europe, 1939-1945” – opinie, poprawki i uzupełnienia do kolejnych wydań.1985 - 1993Polish, English
64Marian K. Dziewanowski, „World War II in Europe, 1939-1945” – recenzje i korespondencja od czytelników.1987 - 1992Polish, English
65Rosja sowiecka – wycinki prasowe.1980 - 1986English
66Polska – wycinki prasowe.1975 - 2001Polish, English
67Biografia Józefa Piłsudskiego – opracowania, artykuły wycinki prasowe.1961 - 1993Polish, English
68Fiszki dotyczące badań naukowych nad historią XX wieku. - Polish, English
69Najnowsza historia Polski – opracowania, materiały z kwerend, wycinki prasowe, korespondencja.1950 - 2003Polish, English
Pamiątki
70Dewocjonalia – różańce, ikonografia religijna. -
71Nagroda od Instytutu Kultury Polskiej w Ameryce. - English
72Dyplom od University od Wisconsin. - English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs