Archival Fonds No. 145

Archive of Stanisław Gross
1965-1998
Biography / History: Stanisław Gross born in Lodz in 1924. Graduated from the Lodz Polytechnic with a degree in chemistry. Worked in various industrial establishments in Poland until 1958. Emigrated to the USA and worked in various medical research institutes until 1974. Memeber of PIASA and the Pilsudski Inst. Died in Tarrytown, NY in 2005
Abstract: Personal correspondence, proposals for research grants,
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Korespondencja
1Korespondencja i notatki.1983 - 1993English
2Korespondencja.1986 - 1990Polish, English
3Korespondencja.1990 - 1997Polish, English
4Korespondencja.1991 - 1992Polish, English
5Korespondencja, zaproszenia na bale charytatywne i okolicznościowe.1975 - 1992Polish, English
Polski Instytut Naukowy w Ameryce
6Artykuły i wykazy publikacji Stanisława Grossa.1970 - 1976English
7Polski Instytut Naukowy w Ameryce – materiały i korespondencja dotycząca referatu prof. Henryka Skolimowskiego, publikacje New York Medical College.1983 - 1990Polish, English
8Polski Instytut Naukowy w Ameryce – korespondencja, materiały ze zjazdów, wycinki prasowe.1985 - 1990Polish, English
9Polski Instytut Naukowy w Ameryce – korespondencja, materiały ze zjazdów, wycinki prasowe.1988 - 1991Polish
10Polski Instytut Naukowy w Ameryce – korespondencja, materiały ze zjazdów, wycinki prasowe.1988 - 1994Polish
11Pięćdziesięciolecie Polskiego Instytutu Naukowego – korespondencja, opracowania, materiały robocze. - English
New York Medical College
12New York Medical College – programy i materiały badawcze oraz teksty wykładów Stanisława Grossa. - English
13New York Medical College – programy i materiały badawcze dotyczące biochemii oraz teksty wykładów Stanisława Grossa. - English
14New York Medical College – dokumentacja Stanisława Grossa do wykładów z toksykologii. - English
15New York Medical College – dokumentacja i materiały badawcze do wykładów Stanisława Grossa.1990 - 1991English
16Zespół studentów i współpracowników Stanisława Grossa na New York Medical College – korespondencja, opracowania, życiorysy.1991 - 1994English
17Materiały i projekty badawcze, publikacje, notatki dotyczące biochemii.1965 - 1975English
18Aplikacje do grantu w New York Medical College dotyczącego badań nad zmianami w tkance mięśniowej. - English
19Aplikacje i korespondencja dotycząca grantów na badania naukowe w New York Medical College.1976 - 1977English
20Aplikacje i korespondencja dotycząca grantów na badania naukowe w Human Growth Foundation i New York Medical College. - English
Materiały badawcze
21Opracowania i aplikacje do projektów i grantów badawczych dotyczących biochemii.1974 - 1976English
22Aplikacje do grantu dotyczącego badań klinicznych nad tkanką mięśniową. - English
23Sympozjum naukowe w Chinach poświęcone biochemii – dziennik pobytu, korespondencja, notatki.1984 - 1986English
24Bethlehem Gathering – korespondencja, opracowania, materiały robocze.1988 - 1991Polish, English
25Polskie badania antarktyczne – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe.1995 - 1997English
Sprawy polskie
26Polska – wycinki prasowe.1987 - 1998Polish, English
27Polska – wycinki prasowe.1988 - 1997Polish, English
28Polska – wycinki prasowe, opracowania.1989 - 1998Polish
29Polska – wycinki prasowe.1992 - 1998Polish, English
30Emigracja polska w Ameryce – wycinki prasowe, opracowania.1985 - 1987Polish, English
31Emigracja polska w Ameryce – wycinki prasowe.1986 - 1997Polish, English
32Emigracja polska w Ameryce – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja.1991 - 1998Polish, English
33Wydarzenia w Polsce – wycinki prasowe.1981 - 1983Polish, English
34Wydarzenia w Polsce – wycinki prasowe.1981 - 1984Polish, English
35Wydarzenia w Polsce – wycinki prasowe.1987 - 1997Polish
36Jan Paweł II a Polska – wycinki prasowe. - English
37Charakter narodowy Polaków – wycinki prasowe, opracowania, notatki.1985 - 1997Polish, English
38Stosunki polsko-żydowskie – wycinki prasowe.1994 - 1997Polish, English
Varia
39Stosunki Europy ze Stanami Zjednoczonymi – wycinki prasowe, opracowania. - Polish, English
40Stany Zjednoczone – wycinki prasowe.1991 - 1997Polish, English
41Europa – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja.1993 - 1997Polish, English
42Chiny – wycinki prasowe.1996 - 1997Polish, English
43Rosja – wycinki prasowe.1985 - 1997Polish, English
44Rosja – wycinki prasowe, notatki.1992 - 1997Polish, English
45Ukraina – wycinki prasowe.1991 - 1998Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm